Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)

Environmental and Pollution control Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนปฏิบัติราชการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ก.พ. 64

แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 คพ. info

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.64 Mb ดาวน์โหลด: 360 ครั้ง
11 ก.พ. 64

แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 กรมควบคุมมลพิษ ฉบับสมบูรณ์

4 พ.ย. 62

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

17 ต.ค. 62

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2563 - 2565)

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 7.99 Mb ดาวน์โหลด: 534 ครั้ง
8 มี.ค. 61

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 125.99 Mb ดาวน์โหลด: 347 ครั้ง
1 มี.ค. 61

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

17 มี.ค. 61

แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2564

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.87 Mb ดาวน์โหลด: 544 ครั้ง
17 มี.ค. 61

แนวทางและข้อเสนอแนะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.35 Mb ดาวน์โหลด: 346 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2